Ar jau mokame rašyti laiškus elektroniniu paštu?   

 

Ar jau mokame rašyti laiškus elektroniniu paštu?


Daugiau kaip prieš mėnesį kalbėjome apie elektroninį paštą: kaip jį sutvarkyti, kad laiškus būtų galima skaityti ir rašyti lietuviškai. Dabar pažiūrėkime, kaip kam sekasi juos rašyti.

Turėjau progos susipažinti su laiškais, atsiųstais į kovo pabaigoje vykusias „Kompiuterijos“ žurnalo skelbtas elektroninio pašto varžybas. Rašė 48 dalyviai, daugiausia mokiniai. Iš jų 44 laiškus rašė gražiai lietuviškai ir tik 4 „šveplavo“. Gal dar nespėjo „išsigydyti“.

Tačiau esama ir liūdnesnių, netgi kurioziškų atvejų. Nesenai mačiau išspausdintą ir skelbimų lentoje pakabintą laišką – pranešimą apie seminarą, parašytą be jokių nosinių. O rašė ne koks nos paauglys paaugliui, o informatikos profesorius informatikos profesoriui... Pavardžių nesinori minėti, nes laiškas yra privatus dalykas: gal be autoriaus žinios jis pateko į viešumą.

Kitas dalykas – spauda. Be popierinės spaudos yra ir elektroninė. Eina toks laikraštis „LABAS ComputerNews“. Iš antraštės nelabai suprasi, kokia kalba jis rašomas. O tekstas taip pat nei angliškas, nei lietuviškas. Žodžiai lyg ir lietuviški, bet raidės tik iš angliškos abėcėlės.

Elektroninė spauda yra viena iš žiniasklaidos formų. O apie žiniasklaidos kalbą vienareikšmiškai yra pasakyta Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatyme: „Lietuvos visuomeninės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.), visi knygų ir kitų leidinių leidėjai privalo laikytis taisyklingos lietuvių kalbos normų“ (22 straipsnis).

Kartais lietuvių kalbos darkytojai teisinasi, kad ne visos sistemos teisingai persiunčia lietuviškas raides. Iš tiesų, yra elektroninio pašto sistemų, netinkamų lietuviškiems laiškams persiųsti. Bet pakankamai yra ir tinkamų. Kiekvienoje plačiau vartojamoje operacinėje sistemoje: DOS, „Windows95“, „Windows98“, „WindowsNT“ UNIX ir „MacOs“ yra bent po vieną ir nemokamai platinamą elektroninio pašto programą, galinčią teisingai persiųsti lietuviškus laiškus.

„Respublika" spausdinama lietuviškai. Visi sutiksime, kad yra žmonių, nemokančių lietuviškai. O žmogų išmokyti kalbos kur kas sunkiau, negu į kompiuterį įdėti pašto programą ir ją tinkamai sureguliuoti. Bet ar dėl to kam nors kyla mintis nebeleisti lietuviškos „Respublikos“?

 

Gintautas Grigas

Respublika, 1999 m. balandžio 13 d., Nr. 83(2712).

Į turinį

Į viršų

 

 


Rašykite mums  info@likit.lt
Atnaujinta 2001.12.15 .