Tvarkomieji  
  Organizaciniai  
  Informaciniai  
  Dokumentų šablonų atsisiuntimas  

 

Lietuvoje naudojamų dokumentų rengimo ir įforminimo tvarką šiuo metu nustato:

Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo.
(Lietuvos archyvų departamentas/Įsakymas/19/2001.03.30/Įsigalioja nuo 2001.04.07/Valstybės žinios'2001 Nr.30-1009) 

Dėl Lietuvos Respublikos įslaptintų dokumentų apskaitos, raštvedybos organizavimo, tvarkymo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos archyvų departamentas/Įsakymas/19/2000.08.30/Įsigalioja nuo 2000.09.09/Valstybės žinios'2000 Nr.76-2325)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įslaptintų dokumentų raštvedybos organizavimo, saugojimo, tvarkymo, naikinimo ir apsaugos taisyklių" dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/975/2000.08.25/Įsigalioja nuo 2000.08.31/Valstybės žinios'2000 Nr.72-2241)

Apie tai, kaip ir kur galima susipažinti su Lietuvos standartais, galima paskaityti dokumente:

Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimas. Dėl informacijos apie standartus.

Kai kuriuose dokumentuose yra nurodyta, kaip rašomi atskiri dokumentų rekvizitai:

Dokumente „Lietuvos standartizacijos departamento raštas. Dėl kai kurių dokumento rekvizitų taisyklingo rašymo“ nurodyta kaip turi būti rašomi: adresai, datos, telefonų numeriai.

Dokumente „Lietuvos standartizacijos departamento raštas. Dėl skaičių rašymo " nurodyta kaip turi būti rašomi skaičiai.

Šios svetainės skyriuje Lietuviškos lokalės (lietuvių kalbos ypatybių informacijos technologijose) metmenys galite rasti daugiau informacijos apie įvairių rekvizitų rašymą.

Įvairių dokumentų rengimo rekomendacijos ir pavyzdžiai pateikti dokumente:

„Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas. Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“.

Šioje svetainėje pateikti kai kurių dažniau naudojamų tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų, jų priedų ir išrašų šablonai. Šablonai pateikti Word 97 ir Word 2000 formatu. Juos galite įsirašyti į savo kompiuterį. Tam pakanka paspausti vieną iš žemiau išvardytų nuorodų. Į kiekvieną komplektą įeina visų rūšių šablonai dviem pavidalais: kaip *.doc bylos ir kaip *.dot bylos. *.doc bylas patogu naudoti tada, kai dokumentą reikia ruošti naudojant įmonės blanką.

Žemiau pateiktoje lentelės kairiajame stulpelyje išvardyti paruošti šablonai, o dešiniajame stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos rengiant tinka šie šablonai.

Tvarkomieji (*.doc, *.dot)

Tvarkomieji 1 (*.doc, *.dot)

Sprendimai, įsakymai, nutarimai, potvarkiai.

Organizaciniai (*.doc, *.dot)

Organizaciniai 1 (*.doc, *.dot)

Organizaciniai 2 (*.doc, *.dot)

Organizaciniai 3 (*.doc, *.dot)

Nuostatai, taisyklės, įstatai, nomenklatūros, reglamentai, instrukcijos.

Informaciniai (*.doc, *.dot)

Visi žemiau pateikti.

Informaciniai įstaigos vidaus (*.doc, *.dot)

Aktai, protokolai, pažymos, pažymėjimai, prašymai, tarnybiniai pranešimai, sąrašai, klasifikatoriai.

Informaciniai įstaigos vidaus 1 (*.doc, *.dot)

Aktai, protokolai, pažymos, pažymėjimai, prašymai, tarnybiniai pranešimai, sąrašai, klasifikatoriai.

Informaciniai įstaigos vidaus (patvirtinta) (*.doc, *.dot)

Aktai, protokolai.

Informaciniai įstaigos vidaus (tvirtinu) (*.doc, *.dot)

Aktai, protokolai.

Informaciniai įstaigos vidaus (protokolai) (*.doc, *.dot)

Protokolai.

Informaciniai siunčiamieji (*.doc, *.dot)

Raštai, pažymos, aktai, protokolai, rekomendacijos, prašymai, gyvenimo aprašymai.

Informaciniai siunčiamieji 1 (*.doc, *.dot)

Raštai, pažymos, aktai, protokolai, rekomendacijos, prašymai, gyvenimo aprašymai.

Informaciniai siunčiamieji (raštai) (*.doc, *.dot)

Raštai.

Informaciniai siunčiamieji  atsakomieji (*.doc, *.dot)

Raštai.

Priedai (*.doc, *.dot)

Priedai 1 (*.doc, *.dot)

Priedai 2 (*.doc, *.dot)

Priedus turi informaciniai dokumentai

Išrašai (*.doc, *.dot)

Juo gali turėti įstaigoje saugomi dokumentai

Komplekte esančius dokumentų šablonus (*.dot) reikėtų įkelti į šablonų katalogą Template, kuriame saugomi ir angliškų dokumentų šablonai.
 

 

Dokumentų šablonų atsisiuntimas


Jei norite atsisiųsti dokumentų šablonus, spragtelkite pele norimą variantą.

         Word 97  doc.zip (68KB)

  

Word 2000  doc.zip (68KB)

         Word 97  dot.zip (69KB)

  

Word 2000  dot.zip (69KB)

 

Į turinį

Į viršų

 

 


Rašykite mums  info@likit.lt
Atnaujinta 2002.05.29