Anglų

Lietuvių

g11n

globalizacija

gain

gauti

 

įgauti

 

išlošis

 

stiprinimas

 

stiprinimo koeficientas

gallery

galerija

game cheat

žaidimo kodas

game paddle

žaidimų pultas

game port

žaidimų prievadas

game

lošimas

 

žaidimas

 

žaisti

gamepad

žaidimų pultas

gameport

žaidimų prievadas

gap

tarpas

 

spraga

 

tarpelis

garbage

šiukšlės

garbage collection

šiukšlių rinkimas

garbage collector

šiukšlių rinktuvė

gate

loginis elementas

gateway computer

sietuvinis kompiuteris

gateway

tinklų sietuvas

gather

rinkti

gender menger

invertavimo jungtis

general purpose computer

universalusis kompiuteris

general

normalus(-i)

 

bendras(-a)

 

įprastas(-a)

generality

universalumas

generate

kurti

generation

karta

 

kūrimas

generator

generatorius

 

generuoklė

generic class

daugybinė klasė

generic definition

daugybinė apibrėžtis

generic function

daugybinė funkcija

generic icon

daugybinė piktograma

generic message

daugybinis pranešimas apie klaidą

generic parameter

daugybinis parametras

generic

daugybinis(-ė)

geographic data

geografiniai duomenys

geometric shape

geometrinė figūra

geospatial data

geografiniai duomenys

get directory

atverti katalogą

get

atverti

 

gauti

 

imti

getting help

kaip naudotis žinynu, naudojimasis žinynu

getting start

darbo pradžia

getting started

darbo pradžia

GIF file

GIF failas, GIF rinkmena

gigabit (Gb)

gigabitas

gigabyte (GB)

gigabaitas

gigaflop

milijardas operacijų per sekundę

gilt translation

juodraštinis vertimas

glare filter

ekrano filtras

glitch

triktis

global area network (GAN)

visuotinis tinklas

global command key

komandų klavišai

global name

globalusis vardas

global positioning system

globalinė padėties nustatymo sistema

global system for mobile communications

pasaulinė mobiliojo ryšio sistema, GSM sistema

global variable

globalusis kintamasis

global

globalus(-i)

 

visuotinis(-ė)

 

išorinis

globalization

globalizacija

glossary

aiškinamasis žodynas

glossy

blizgus(-i)

glyph

glifas

GMT

pasaulinis laikas

 

Grinvičo laikas

GNU general public license

GPL licencija

GNU GPL

GPL licencija

GNU lesser general public license

LGPL licencija

GNU LGPL

LGPL licencija

go back

atgal

go forward

pirmyn, priekin

go offline

atsijungti

 

išsijungti

go online

prisijungti

go to statement

nukreipimo sakinys

go to

eiti

 

nukreipimas

 

pereiga

go

eiti

goal

tikslas

goal-driven

tikslų valdomas

golden ratio

aukso pjūvis

Gopher

„Gopher“ sistema

goto statement

nukreipimo sakinys

GPS receiver

padėties nustatymo imtuvas

GPS

globalinė padėties nustatymo sistema

gradient brush

gradientinis teptukas

gradient

gradientas

grammar checker

gramatikos tikrintuvė

grammar

gramatika

grammatical error

gramatikos klaida

granularity

granuliuotumas

graph

grafas

 

diagrama

graphic character

rašmuo

graphic display

grafinis monitorius, grafinis vaizduoklis

graphic document

grafinis dokumentas

graphic file

grafikos failas, grafikos rinkmena

graphic interface

grafinė sąsaja

graphic monitor

grafinis monitorius, grafinis vaizduoklis

graphic tablet

grafinė planšetė

graphic user interface

grafinė sąsaja

graphic

grafinis(-ė)

graphical chart

grafikas

graphical display

grafinis monitorius, grafinis vaizduoklis

graphical monitor

grafinis monitorius, grafinis vaizduoklis

graphical user interface

grafinė sąsaja

graphical

grafinis(-ė)

graphics accelerator

grafikos spartintuvas

graphics adapter

grafinis adapteris

graphics animation

animacinė grafika

graphics card

grafikos plokštė

graphics character

pseudografikos ženklas

graphics coprocessor

grafikos koprocesorius

graphics editor

grafikos rengyklė

graphics interchange format file

GIF failas, GIF rinkmena

graphics mode

grafinė veiksena

graphics processor

grafikos rengyklė

graphics terminal

grafikos terminalas

graphics viewer

grafikos žiūryklė

graphics

grafika

grave accent

kairinis kirtis

grave

kairinis kirtis

gray balance

pilkumo balansas

gray button

neveiksnus mygtukas

Gray code

Grėjaus kodas

gray key

pilkasis klavišas

gray

pilkas(-a)

grayscale

pilkumo tonas

greater-than-sign

ženklas daugiau

green color

žalia spalva

Gregorian calendar

Grigaliaus kalendorius

grey

pilkas(-a)

greyscale

pilkumo tonas

grid settings

tinklelio nuostatos

grid

tinklelis

gridline

tinklelio linija

gridlines

tinklelis

group address

grupinis adresas

group by sort key

grupuoti pagal rikiavimo raktą

group by sort

grupuoti pagal rikiavimo raktą

group by threads

grupuoti pagal gijas

group columns

grupuoti stulpelius

group key

grupinis raktas

group messages

laiškų grupavimas

group policy

grupės taisyklės

group rows

grupuoti eilutes

group sheets

skaičiuoklės lakštų grupavimas

group

(su)grupuoti

 

grupė

 

grupuoti

group-box control

valdiklių grupė

groupware

grupinė įranga

grow selection

padidinti išranką

growth

geometrinė progresija

GSM system

pasaulinė mobiliojo ryšio sistema, GSM sistema

GSM

pasaulinė mobiliojo ryšio sistema, GSM sistema

guard

saugiklis

 

saugoti

guarded command

saugomoji komanda

guess

parinkti

 

spėti

guest account

svečio paskyra

guest

svečias

GUI

grafinė sąsaja

guide

orientyras

 

vadovas

 

vadovauti

guideline

gairė

guides and tutorials

mokymo knygos ir vadovai

gutter

įrišimo paraštė

 

protarpis tarp puslapio skilčių