Anglų

Lietuvių

kanji

kanji

katakana

katakana

keep lines together

neskaidyti pastraipos

keep original formating

išlaikyti originalų formatavimą

keep with next

neatskirti nuo paskesnio

keep

(iš)laikyti

KEK

raktų šifravimo raktas

Kermit

„Kermit“ protokolas

kernel

branduolys

kerning

rašmenų sanglauda

key assignment

klavišų priskyrimas

key code

klavišo kodas

key drive

atmintukas

key encryption key

raktų šifravimo raktas

key frame

atraminis kadras

key legend

užrašas ant klavišo

key ring

raktinė

key

klavišas

 

raktas

 

kodas

 

šifras

keyboard accelerator

prieigos klavišai

keyboard buffer

klaviatūros buferis

keyboard editing section

klaviatūros redagavimo sritis

keyboard event

klaviatūros įvykis

keyboard layout

klaviatūra

 

klaviatūros klavišų išdėstymas

keyboard state

klaviatūros būsena

keyboard status

klaviatūros būsena

keyboard trainer

klaviatūros treniruoklė

keyboard tutor

klaviatūros treniruoklė

keyboard

klaviatūra

keybord lockout

klaviatūros blokavimas

key-encryption key

raktų šifravimo raktas

keyframe

bazinis kadras

keyring file

raktinės failas, raktinės rinkmena

keyring

raktinė

keystroke

klavišo paspaudimas

keyword

bazinis žodis

 

reikšminis žodis

 

rezervuotas žodis

 

parametras

 

raktažodis

kilobaud

kilobodas

kilobit (Kb)

kilobitas

kilobyte (KB)

kilobaitas

kiosk printer

viešojo terminalo spausdintuvas

kiosk

viešasis terminalas

kit

priemonių komplektas

knockout

panaikinti fono spalvą

knowledge base

žinių bazė

known issue

žinoma problema