Anglų

Lietuvių

QA service

kokybės tarnyba

QA

kokybės užtikrinimas

quad arrow

keturkryptė rodyklė

qualification

patikslinimas

qualified name

patikslintasis vardas

 

sudėtinis vardas

qualifier

patikslintojas, kvalifikatorius

quality assuarance

kokybės užtikrinimas

quantity

dydis

quasi-language

kvazikalba

query language

užklausų kalba

query type

užklausos tipas

query

užklausa

question mark

klaustukas

queue

eilė

queuing

eilių sudarymas

quick copy

spartusis kopijavimas

quick format

spartusis ženklinimas

quick launch

sparčioji paleistis

quick search

sparčioji paieška

quick view

sparčioji peržiūra

quit

baigti

quiz

kontrolinių klausimų sąrašas

quotation mark

kabutės

 

paprastosios kabutės

quote

citata

quoted string

eilutė tarp kabučių

quoted text

tekstas kabutėse

quotes

kabutės

quotient register

dalmens registras

QWERTY keyboard

QWERTY klaviatūra

QWERTY layout

QWERTY klaviatūra

QWERTZ keyboard

QWERTZ klaviatūra

QWERTZ layout

QWERTZ klaviatūra