Anglų

Lietuvių

valid data

galiojantieji duomenys

valid HTML document

teisingas HTML dokumentas

valid XML document

teisingas XML dokumentas

valid

galioja

 

galiojantis(-i)

 

teisingas(-a)

validate

(pa)tikrinti

validation rule

patikros taisyklė

validation service

patikros tarnyba

validation suite

patikros testų rinkinys

validation

patikra

value assignment

reikšmės priskyrimas

value axis

reikšmių ašis

value

reikšmė

 

vertė

variable address

kintamojo adresas

variable availability

kintamas prieinamumas

variable char width

kintamas rašmenų plotis

variable declaration

kintamojo aprašas

variable initialization

kintamųjų inicijavimas, pradinių reikšmių priskyrimas kintamiesiems

variable length field

kintamo ilgio laukas

variable value

kintamojo reikšmė

variable width

įvairiaplotis

variable

kintamasis

vCard

elektroninė vizitinė kortelė

VDSL

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

vector computer

vektorinis kompiuteris

vector font

vektorinis šriftas

vector graphics editor

braižyklė

vector graphics processor

braižyklė

vector graphics

vektorinė grafika

vector image

vektorinis paveikslas

vector processor

vektorinis procesorius

vector

vektorinis(-ė)

 

vektorius

vendor

pardavėjas

verification

verifikavimas

 

tikrinimas

verify

patikrinti

version control

versijų tvarkymas

version stamp

versijos žyma

version

versija

vertical alignment

stačioji lygiuotė

vertical application

specializuota programa

vertical center

vertikalioji centruotė

vertical definition

stačioji skiriamoji geba

vertical line

vertikalė

vertical menu

statusis meniu

vertical portal

specializuotas portalas

vertical resolution

stačioji skiriamoji geba

vertical scaling

statusis išplėtimas

vertical scan frequency

kadrų dažnis

vertical scan rate

kadrų dažnis

vertical scrollbar

stačioji slankjuostė

vertical tab

stataus tabuliavimo ženklas

vertical tabulation character

stataus tabuliavimo ženklas

vertical

status(-i), vertikalus(-i)

very high speed digital subscriber line

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

very large scale integration

labai didelė integracija

video adapter

vaizdo adapteris, vaizdo siejiklis

video blog

vaizdo tinklaraštis

video buffer

vaizdo atmintis

video camera

vaizdo kamera

video capture board

vaizdo keitiklis

video capture card

vaizdo keitiklis

video capture device

vaizdo keitiklis

video card

vaizdo adapteris, vaizdo siejiklis

 

vaizdo plokštė

video clip

vaizdo iškarpa

video compression

vaizdų glaudinimas

video data

vaizdiniai duomenys

video driver

vaizdo tvarkyklė

video editing

vaizdajuostės montavimas

 

vaizdų apdorojimas

video editor

vaizdų rengyklė

video file

vaizdo failas, vaizdo rinkmena

video game console

vaizdo žaidimų pultas

video game controller

vaizdo žaidimų manipuliatorius

video game

vaizdo žaidimas

video look-up table

ekrano spalvų lentelė

video memory

vaizdo atmintis

video playback

įrašo peržiūra

video player

vaizdo leistuvas

 

vaizdo leistuvė

video projector

vaizdo projektorius

video RAM

vaizdo atmintis

video server

vaizdų serveris

video signal

vaizdo signalas

video tape

vaizdajuostė

video window

vaizdų langas

video

vaizdo

videobroadcasting

vaizdų transliavimas

videoconferencing

vaizdo konferencija

videodisk

vaizdo diskas, vaizdadiskis

videophone

vaizdo telefonas, videotelefonas

videotape

vaizdajuostė

view

peržiūrėti

 

rodinys

 

rodymas

 

rodyti

viewer

žiūryklė

virtual address

virtualusis adresas

virtual circuit

virtualusis ryšys

virtual community

virtualioji bendruomenė

virtual connection

virtualusis ryšys

virtual device driver

virtualioji įtaisų tvarkyklė

virtual device

virtualusis įrenginys

virtual directory (Windows)

virtualusis katalogas

virtual disk

virtualusis diskas

virtual LAN

virtualusis vietinis tinklas

virtual learning environment

virtualioji mokymosi aplinka

virtual machine

virtualioji mašina

virtual memory

virtualioji atmintis

virtual path

virtualusis kelias

virtual printer memory

virtualioji spausdintuvo atmintis

virtual private network

virtualusis privatusis tinklas

virtual reality modelling language

virtualiosios realybės modeliavimo kalba, VRML kalba

virtual reality

virtualioji realybė

virtual screen

virtualusis ekranas

virtual server

virtualusis serveris

virtual storage

virtualioji atmintis

virtual

virtualus(-i)

 

menamas(-a)

virtual local area network

virtualusis vietinis tinklas

virus base

virusų bazė

virus protection

apsauga nuo virusų

virus scanner

antivirusinė programa

virus signature

viruso kodas

visible data

matomieji duomenys

visited page

aplankytas tinklalapis

visual programming

vaizdinis programavimas

 

vizualusis programavimas

visualization

vizualizavimas

VLAN

virtualusis vietinis tinklas

VLE

virtualioji mokymosi aplinka

vlog

vaizdo tinklaraštis

vocabulary

sąrašas

 

žodynas

vocoder

balso kodekas

voice codec

balso kodekas

voice coder

balso kodekas

voice communication

balsinis ryšys

voice control

valdymas balsu

voice input

įvedimas balsu

voice mail

balso paštas

voice navigation

naršymas balsu

voice playback

įrašo perklausa

VoIP

interneto telefonija

volatile memory

neišliekamoji atmintinė

volume control

garsio reguliavimas

volume label

tomo vardas

 

laikmenos vardas

volume

garsis

 

tomas

voxel

erdvės elementas

VPN

virtualusis privatusis tinklas

VR

virtualioji realybė

VRML

virtualiosios realybės modeliavimo kalba, VRML kalba

vulgar fraction

paprastoji trupmena

vulnerability

pažeidžiamumas