Anglų

Lietuvių

Wagner code

Vagnerio kodas

wait condition

laukimo būsena

wait state

laukimo būsena

wait

laukti

waiting time

laukimo laikas

wall paper

darbalaukio fonas

wallpaper

darbalaukio fonas

wanderer

paieškos serveris

WAP

WAP protokolas

warez

nelegali programinė įranga

warm boot

paleidimas neišjungus

warm reboot

paleidimas neišjungus

warning

įspėjimas

 

dėmesio!

watch

stebimoji reikšmė

 

stebėti

watched cell

stebimasis langelis

watched thread

stebimoji gija

watermark

vandenženklis

wave line

banguotoji linija

wave table synthesis

bangų lentelės sintezė

wave

vingiuotas(-a)

wavy horizontal lines

skleidimas gulsčiomis linijomis

wavy

skleidimas bangomis

wearable computer

dėvimasis kompiuteris

web address

tinklalapio adresas

web cache

saityno podėlis, žiniatinklio podėlis

web camera

internetinė vaizdo kamera

web channel

saityno (žiniatinklio) pokalbių kanalas

web chat room

saityno (žiniatinklio) pokalbių kanalas

web editor

tinklalapių rengyklė, tinklalapių rašyklė

web feed

sklaidos kanalas

web layout

tinklalapio maketas

web lituanization

saityno (žiniatinklio) lietuvinimas

web location

tinklavietė

web page address

tinklalapio adresas

web page body

pagrindinė tinklalapio dalis

web page head

tinklalapio antraštė

web page redirection

tinklalapio peradresavimas

web page spoofing

apsimetimas kitu tinklalapiu

web page title

tinklalapio pavadinimas

web page

tinklalapis

web publishing

publikavimas saityne (žiniatinklyje)

web server

saityno (žiniatinklio) serveris

web service

saityno tarnyba, žiniatinklio tarnyba

web services

saityno (žiniatinklio) paslauga

web site localization

svetainės lokalizavimas

web site spoofing

apsimetimas kita svetaine

web site

svetainė

web statistics

svetainės lankymo statistika

web surfer

saityno naršytojas, žiniatinklio naršytojas

web telephony

saityno (žiniatinklio) telefonija

web television

saityno televizija, žiniatinklio televizija

web

saitynas, žiniatinklis

web-based survey

internetinė apklausa

webcam

internetinė vaizdo kamera

webcasting

transliavimas saitynu (žiniatinkliu)

webfeed

sklaidos kanalas

weblog

tinklaraštis

webmail

saityno (žiniatinklio) paštas

webmaster

svetainės administratorius

webmistress

saityno administratorė, žiniatinklio administratorė

website

svetainė

week day

darbo diena

weight

storis

 

svoris

welcome

sveiki

well-formed HTML document

teisingas HTML dokumentas

well-formed XML document

teisingas XML dokumentas

what's this

kas tai

while statement

sąlyginis ciklo sakinys

white box testing

baltosios dėžės testavimas

white box

baltoji dėžė

white color

balta spalva

white list

baltasis sąrašas

white noise

baltasis triukšmas

white space between pages

tarpas tarp puslapių

white space

matomas tarpas

whiteboard

interaktyvioji lenta

whole number

sveikasis skaičius

whole words only

tik ištisų žodžių

whole

visas

wide area network (WAN)

platusis tinklas

wide character string

plačioji eilutė

widget

valdiklis

widow control

liekšių tvarkymas

widow line

keliamoji eilutė

widow/orphan control

pastraipos skaidymas

width

plotis

wiki software

vikio programinė įranga

wiki

vikio programinė įranga

 

vikis

Wikipedia

Vikipedija

wildcard

pakaitos simbolis

winchester disk

standusis diskas

window indicator

lango ženklelis

window manager

langų tvarkytuvė

window title

lango antraštė

window

langas

windowing environment

langų aplinka

windows environment

langų aplinka

wire communication

laidinis ryšys

wire connection

laidinis sujungimas

wired community

internetinė bendruomenė

 

virtualioji bendruomenė

wired connection

laidinis ryšys

wire-free communication

belaidis ryšys

wireless application protocol

WAP protokolas

wireless communication

belaidis ryšys

wireless connection

belaidis ryšys

wireless device

belaidis įtaisas

wireless display

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

wireless internet

mobilusis internetas

wireless keybord

belaidė klaviatūra

wireless monitor

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

wireless mouse

belaidė pelė

wireless network

belaidis tinklas

wireless telephony

belaidė telefonija

wireless web

mobilusis internetas

wireless

belaidis(-ė)

wizard

vediklis

word boundary

žodžio riba

word count

statistika

 

ženklų apskaita

word generator

žodžių generatorius

word processor

rašyklė, tekstų rengyklė

 

tekstų doroklė

word spacing

protarpis tarp žodžių

word wrap

teksto skaidymas į eilutes

word

žodis

wordart

puošybinis tekstas

work directory

veikiamasis katalogas

workbook protection

skaičiuoklės knygos apsauga

workbook

skaičiuoklės knyga

workgroup

darbo grupė

working directory

veikiamasis katalogas

worksheet protection

skaičiuoklės lakšto apsauga

worksheet

skaičiuoklės lakštas

workstation

kompiuterizuota darbo vieta

World Wide Web

žiniatinklis

world wide

visuotinis(-ė)

 

pasaulinis(-ė)

worm

kirminas

 

virusas

wow

plaukiojimas

wrap text

skaidyti tekstą

wrap

apgaubti

wrapping style

apgaubimo stilius

write access

rašymo teisė

write error

rašymo klaida

write privilegies

rašymo teisė

write protected

apsaugotas(-a) nuo rašymo

write protection

apsauga nuo rašymo

write statement

rašymo sakinys

write-back cache

rašymas per podėlį

write-through cache

rašymas ir į podėlį

writing density

rašymo tankis

writing system

rašto sistema

writing

rašoma

www address

tinklalapio adresas

WWW

žiniatinklis

WYSIWYG (what you see is what you get)

ką matau, tą gaunu