Anglų

Lietuvių

x-axis

x ašis

xerography

kserografija

XML (Extensible Markup Language)

XML kalba

XML User-interface Language

XUL kalba

x-reference listing

kryžminių nuorodų spaudinys

XSL

XSL kalba

XUL

XUL kalba

XY chart

taškinė diagrama